ĐẶT TIỆC LIÊN HOAN – SINH NHẬT – PHÒNG VIP

544 đường Láng, Đống Đa, HN
Sức chứa:
Tiện ích:
Chương trình:
544 đường Láng, Đống Đa, HN
Sức chứa: 100 - 150 người
Tiện ích: Âm thanh - Ánh sáng - Sân khấu
Chương trình: Free gói MEDIA
544 đường Láng, Đống Đa, HN
Sức chứa: 10 - 15 người
Tiện ích: Âm thanh - Ánh sáng - Sân khấu
Chương trình: Free gói MEDIA

ĐẶT PHÒNG HÁT KARAOKE ZOZO 157 VŨ TÔNG PHAN

157 Vũ Tông Phan, Thanh Xuân
Sức chứa: 50 người
Tiện ích:
Chương trình: Giảm giá 50% giờ hát
157 Vũ Tông Phan, Thanh Xuân
Sức chứa: 15 người
Tiện ích:
Chương trình: Giảm giá 50% giờ hát
157 Vũ Tông Phan, Thanh Xuân
Sức chứa: 10 người
Tiện ích:
Chương trình: Giảm giá 50% giờ hát
157 Vũ Tông Phan, Thanh Xuân
Sức chứa: 15 người
Tiện ích:
Chương trình: Giảm giá 50% giờ hát

ĐẶT PHÒNG HÁT KARAOKE ZOZO 544 ĐƯỜNG LÁNG

544 đường Láng, Đống Đa, HN
Sức chứa: 15 - 20 người
Tiện ích: Full Option
Chương trình: Giảm giá 50% giờ hát
544 đường Láng, Đống Đa, HN
Sức chứa: 15 - 20 người
Tiện ích: Full Option
Chương trình: Giảm giá 50% giờ hát
544 đường Láng, Đống Đa, HN
Sức chứa: 40 - 50 người
Tiện ích: Full Option
Chương trình: Giảm giá 50% giờ hát
544 đường Láng, Đống Đa, HN
Sức chứa: 15 - 20 người
Tiện ích: Full Option
Chương trình: Giảm giá 50% giờ hát

ĐẶT PHÒNG HÁT KARAOKE ZOZO 12 TRẦN KIM XUYẾN

12 Trần Kim Xuyến, Cầu Giấy, HN
Sức chứa: 40 - 50 người
Tiện ích: Full Option
Chương trình: Giảm giá 50% giờ hát
12 Trần Kim Xuyến, Cầu Giấy, HN
Sức chứa: 40 - 50 người
Tiện ích: Full Option
Chương trình: Giảm giá 50% giờ hát
12 Trần Kim Xuyến, Cầu Giấy, HN
Sức chứa: 10 - 15 người
Tiện ích:
Chương trình:
12 Trần Kim Xuyến, Cầu Giấy, HN
Sức chứa: 10 - 15 người
Tiện ích:
Chương trình:

THỰC ĐƠN THAM KHẢO

 

NHỮNG KHÁCH HÀNG TIN TƯỞNG TỔ CHỨC TIỆC